W imieniu wszystkich uczestników wyprawy chcielibyśmy raz jeszcze podziękować naszym Partnerom i Sponsorom dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć!